Over het belang van de buurtbus: 'Als hij verdwijnt hebben veel mensen problemen'

Een halte waar de bus langskomt Foto: Meintje Bojang

De buurtbus van Zuidwest Friesland is al een dikke 40 jaar een begrip. Vreemd is dat niet: reizigers kunnen 6 dagen in de week rekenen op vervoer van kwart voor 7 in de ochtend tot kwart voor 8 in de avond.

De bus beslaat bovendien het hele gebied van Hemelum tot Stavoren en terug en geeft aansluiting op de trein van Stavoren en de grote bus op it Flinkeboskje. Maar ook mensen die even boodschappen willen doen in Stavoren, bij de supermarkt, maken er grif gebruik van. Bij de supermarkt is een halte aanwezig. Over vrijwilligers heeft de bus bovendien ook niet te klagen. Daar waar veel organisaties bijna niemand kunnen krijgen, zorgen meer dan 47 mensen wekelijks voor de ritten die elk uur plaatsvinden op de route Hemelum – Stavoren en omgekeerd.]

Mailbox altijd vol

Planner Pieter Zeldenrust zorgt ervoor dat die vrijwilligers worden ingezet. Door middel van email-verkeer kunnen zij reageren op een verzoek om te rijden en die mailbox loopt altijd vol. Ook zijn er chauffeurs die wel de hele week zouden willen rijden. En er zijn 29 vrijwilligers die wekelijks een vaste rij tijd hebben. Maar om iedereen die zich heeft aangemeld en geschikt is bevonden dan ook daadwerkelijk te laten meedraaien worden de inval-ritten zoveel mogelijk verdeeld. Dat mensen het werk bovendien mooi vinden blijkt wel uit de tijd dat ze voor de stichting werken. Er zijn chauffeurs bij die dit werk al 40 jaar doen. Maar ook mensen die vanwege hun leeftijd niet langer mogen rijden, maar het beslist nog veel langer hadden willen doen. De geoliede machine van een 7-koppig bestuur van Stichting Buurtbus Hemelum - Stavoren zorgt er bovendien voor dat alles op rolletjes loopt.

Wie mee wil met de buurtbus heeft de keuze uit een groot aantal haltes. De bus rijdt op vaste tijden langs de haltes, de passagier stapt in en checkt in met de OV kaart of betaalt met de pin. De route start in de ochtend om kwart voor 7 in Hemelum bij het Flinkeboskje, rijdt via de pomp van Schilstra, gaat via Nijbuorren over de rondweg van Hemelum doet een rondje bij de kerk van Hemelum, draait dan terug naar de rotonde en zet dan koers naar Bakhuizen. Na Bakhuizen gaat de reis dan over de Zeedijk naar Laaksum. Vanuit daar gaat het gezelschap naar en door Warns en vervolgens rijdt de buurtbus over de “oude” weg naar Stavoren. Het eindpunt is het station van Stavoren en daar is het ook waar de meeste passagiers in- en uitstappen. Schoolkinderen die met trein verder naar school moeten, mensen die naar hun werk met de trein verder reizen maken het grootste deel uit van de passagiers. Maar zo vertelt Zeldenrust: ”Ook mensen die hun inkopen willen doen bij een grote supermarkt in Stavoren gaan vaak mee. Dan stappen ze in waar ze wonen, doen hun boodschappen en stappen een uur later weer in. ”Ouderen” die dan met heel veel tassen niet meer zo ver kunnen lopen worden dan ook bij wijze van service ook nog wel eens voor de eigen deur afgezet.

Belangenloos

Per dag zetten 5 vrijwillige chauffeurs zich in om alle ritten op die dag te rijden. Op zaterdag zijn dat 4 chauffeurs omdat dan de eerste rit om kwart voor 9 is. Per week betekent dit dat er 29 verschillende mensen actief zijn op de bus. Met veel plezier, want de meesten willen wel veel vaker rijden dan ze nu een rit toebedeeld krijgen. Bovendien zijn er dan ook nog eens 15 invalchauffeurs die te allen tijde kunnen worden opgeroepen en 3 bestuursleden die geen chauffeur zijn. In totaal staat er dus een team van zo’n 47 mensen klaar om reizigers elke dag van Hemelum naar Stavoren of een plaats daartussen in te brengen. De meeste vrijwilligers komen uit de buurt, maar er zijn er ook die het werk zo leuk vinden dat ze uit Heeg of Westhem komen. Zeldenrust: ”In de zomer is het wel wat meer puzzelen. Dan gaan chauffeurs op vakantie en moeten we meer zaken uitkienen. Maar er zijn mensen bij die ik altijd kan bellen en die – als ze kunnen – altijd bereid zijn om zich belangeloos voor anderen in te zetten.“

De buurtbus voorziet heel duidelijk in een behoefte stelt Zeldenrust. “Vooral richting Laaksum en Warns is verder geen enkele vorm van openbaar vervoer. Voor schoolkinderen, maar ook voor mensen die elders werken is deze vorm van vervoer dan ook echt een uitkomst. ’s Ochtends stappen ze in en ’s avonds gaan ze weer mee te terug. Als deze bus er niet zou zijn, dan zouden zij een heel groot probleem hebben. Nu kunnen mensen erop rekenen dat ze om het uur heen en terug kunnen van Hemelum naar Stavoren. Per dag maken daar dan gemiddeld rond de 30 mensen gebruik van.”

De bus waarmee de stichting rijdt is overigens van Arriva. De provincie is de opdrachtgever, want die is verantwoordelijk voor goed en voldoende streekvervoer. Alleen de chauffeurs worden dus niet betaald zoals dat wel het geval is bij de grote Arriva bussen. Wie zich aanmeldt als vrijwilliger bij de buurtbus wordt trouwens eerst medisch gekeurd en er wordt gekeken of iemand op zo’n bus kan rijden. Onderdeel van de proef is ook een rit van 2 uur met een ervaren chauffeur van Arriva.

Stakingen

Het (eveneens vrijwillige bestuur) is verantwoordelijk voor de lopende zaken, maar wordt ook daarin bijgestaan door de vrijwillige chauffeurs die hen met raad en daad bijstaan. Zo was de vraag deze week: Wat doen we met de stakingen? Besloten is dat de eerste chauffeur bij Stavoren kijkt of er ook een trein rijdt. Is die er niet dan worden de ritten van die dag geschrapt. “Op maandag en dinsdag reden er wel treinen dus hoefden we niets te schrappen. 95% van de mensen in de buurtbus maakt gebruik van de trein en daarom hebben we dat besluit genomen. Voor iemand die niet met de trein hoeft of wil boodschappen is dat wel heel zuur en dat vinden we ook wel moeilijk. Maar als de bus de hele dag bijna leeg heen en weer rijdt is dat een te grote kostenpost.”

Wie meer informatie wil over de buurtbus, de route en de instaptijden wil zien of zich aan wil melden via een aanmeldformulier kan terecht op de website https://buurtbuszwf.nl/

Nieuws

menu