Provincie Friesland stelt in totaal 200.000 euro subsidie beschikbaar aan dierhouders om schade door wolven te voorkomen

Foto ANP

Dierhouders kunnen vanaf 12 april gebruikmaken van een provinciale subsidie voor de aanschaf van preventiemaatregelen om schade door een wolf te voorkomen.

Dat kan in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebied, waar de kans op wolvenactiviteiten het grootst is. Grofweg gaat het om het gebied tussen de A7, de A32 en de grens met Drenthe. GS stelt hiervoor 200.000 euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van materiaal om schade aan landbouwdieren door de wolf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van elektrische rasters.

Dierhouders die vanaf 14 december 2021 preventieve maatregelen hebben aangeschaft, kunnen onder voorwaarden met terugwerkende kracht ook een aanvraag indienen.

Calamiteitenregeling

Daarnaast is in de subsidieregeling een ‘calamiteitenregeling’ opgenomen. Hierdoor kan een grondeigenaar die te maken krijgt met veel schade en net naast het vastgestelde gebied ligt, ook tijdelijk gebruik maken van de subsidieregeling.

Er moet dan sprake zijn van drie aanvallen binnen zeven dagen, in een of twee aan elkaar grenzende gemeentes. Daarbij moeten een of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als ‘dood door wolf niet uit te sluiten’. Een aanvraag moet binnen twee weken na de derde aanval binnen zijn.

Voor meer informatie zie de website www.fryslan.frl .

Nieuws

menu