Rondweg om Warns in 2023 klaar, maar niet iedereen is blij

Na de speeches werd het bord onthuld dicht bij de plek waar de weg wordt aangelegd. FOTO: Gemeente SWF

Het duurde 40 jaar vanaf de eerste pennenstreken tot de schop de grond in ging, maar nu komt er dan toch een rondom om Warns. Als het allemaal meezit, ligt die weg er eind 2023.

Het verkeer dendert nu door het centrum van het dorp. Met de nieuwe rondweg gaat het met een boog om Warns heen en komt direct in de richting van Stavoren uit. Langs de school rijden is dan verleden tijd.

Tussen twee wegen

Al die tijd tussen idee, plan en uitvoering was nodig omdat er nogal wat verdeeldheid heerste in het dorp. En nog steeds is niet iedereen blij met het initiatief. Met name bewoners van de Pastorywei komen nu tussen 2 wegen in te wonen. Uit een eerdere enquête bleek ook dat 60% van het dorp voor de nieuwe weg was, maar 40% tegen. Gedeputeerde Friso Douwstra zei tijdens de officiële opening van de aanleg van de rondweg dat hij hoopte dat de minderheid tot het gemeenschappelijk hoofddoel ook blijft zien.

Wethouder Michel Rietman van de gemeente Súdwest-Fryslân zei dat er tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van de weg heel veel archeologische vondsten zijn gedaan. Maar ook dat de weg veel impact heeft. “Infrastructuur heeft sowieso altijd veel impact.” Dat het besluit om de weg echt aan te leggen in 2019 werd genomen, maar het tot bijna 2023 duurde voordat er uitvoering aan wordt gegeven had volgens hem meerdere redenen. Zo ligt de nieuwe weg op een vleermuizenroute. “Daar sta je niet bij stil. Om de weg aan te leggen moet je bomen weghalen. Het weghalen daarvan gaat altijd gepaard met veel emotie. Sommigen staan er zelfs al 50 jaar., En natuurlijk worden er wel nieuwe bomen geplant, maar het duurt wel 20 jaar voordat ze net zo groot zijn als de oude bomen. Maar nu moeten we ook iets bedenken voor die vleermuizenroute. Om hen te begeleiden komt er nu een hekwerk.”

In de grond werden heel veel archeologische vondsten gedaan. Van wapens tot gouden munten en kannetjes. “Als je in de grond gaat graven komt er een stuk geschiedenis boven. Met een mooi bord willen we daarover kunnen vertellen.”

Kritiek

De weg wordt volgens de wethouder vooral aangelegd voor de nieuwe generatie. De ontsluiting naar Stavoren wordt er niet alleen veel beter door, maar de gevaarlijke situatie bij de school wordt ook veel minder. Nu nog dendert al het verkeer voortdurend langs de school. Op de weg komt verder een extra toplaag zodat hij minder geluid geeft. En in de nieuwe bermen komen ook nieuwe bomen. Die jonge generatie van de school bemoeide zich vervolgens ook met de plannen. De leerlingenraad van basisschool de Meiboom bood aan de wethouder en de Gedeputeerde een heuse meiboom aan. Want zo zeiden de 4 dames van die leerlingenraad, ze zijn blij dat die nieuwe weg er komt. Omdat het dan veel veiliger wordt. Maar er moeten dan ook nieuwe bomen komen omdat die de lucht zuiveren en stikstof opnemen. En zo gaven de dames uit groepen 5,6,7 en 8 aan, ze zouden die bomen nu al graag willen planten. Maar dat kan niet in de winter. Dus zij willen dat dan graag doen op boomplantdag. En ze hopen op een uitnodiging voor alle kinderen op die dag.

Folkert Bouma projectmanager Versterking Friese IJsselmeerkust van de Gemeente Súdwest-Fryslân zei dat het werk zeer voortvarend gaat en dat het erop lijkt dat de weg in het 4e kwartaal van 2023 echt klaar zal zijn. Wethouder Rietman benadrukte ook nog dat Hemelum, Warns en Stavoren er met zijn allen hard aan hadden getrokken om de weg er te laten komen. En dat er heel goed is samengewerkt. De eerste kantoren staan er al en er wordt al aan de weg gewerkt.

Kritiek was er overigens ook. Zet een verkeersregelaar aan, want het vrachtverkeer dat bezig is met de weg dendert erlangs. Levensgevaarlijk, zeker ook voor de kinderen die er dagelijks mee te maken krijgen aldus iemand van de genodigden. Provincie en gemeente gaven aan hier naar te gaan kijken. De rondweg maakt onderdeel uit van de Opgave Friese IJsselmeerkust. In dit programma werken gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, Provincie Fryslân, en Wetterskip Fryslân bestuurlijk samen om invulling te geven aan wensen en ambities die er in het Friese IJsselmeerkustgebied zijn.

Nieuws

menu