Strengere regelgeving zet EHBO Vereniging Balk op scherp

Pieta Bergsma en Margriet Franke

Pieta Bergsma en Margriet Franke Foto: Meintje Haringsma

De regelgeving rondom de inzet van eerstehulpverlening op evenementen is door de Veiligheidsregio Fryslân flink aangescherpt. Een van de eisen is dat tenminste één van de aanwezige vrijwillige EHBO-ers gekwalificeerd moet zijn op het gebied van alcohol en drugs bij evenementen waar een verhoogd risico is op het gebruik hiervan.

De strengere eisen zet de EHBO Vereniging Balk en omstreken op scherp. Het bestuur ziet het aantal vrijwillige leden dat zich beschikbaar stelt voor het verlenen van eerste hulp bij evenementen in Balk en omstreken eerder krimpen dan toenemen. In 2022 verzorgden 25 van de 50 leden de EHBO bij 27 evenementen. De verwachting is dat voor 2023 het aantal evenementen dat een aanvraag doet voor EHBO-ers gelijk zal zijn.

Uitdaging

Mede door de strengere wetgeving wordt het voor de vereniging een uitdaging om met het huidige actieve ledenaantal aan alle aanvragen vanuit Balk en omstreken EHBO-ers te kunnen voldoen. Dat zal ook de evenementenorganisaties en winkeliersverenigingen in Balk en omstreken raken, want een evenement krijgt geen vergunning zonder de aanwezigheid van EHBO. Natuurlijk bestaan er commerciële EHBO-diensten, maar daar zit een flink kostenplaatje aan. Wat de inzet van commerciële eerstehulpverlening zorgelijk maakt, is dat dit mogelijk ten koste gaat van lokale EHBO-verenigingen voor wie de inzet bij evenementen een belangrijke inkomstenbron is.

Al met al dus een noodsignaal vanuit het bestuur, die zij niet alleen aan haar leden richt maar ook aan evenementenorganisaties en winkeliersverenigingen in Balk en omstreken. Want ook die laatsten zijn gebaat bij een gezonde EHBO-vereniging. Het bestuur zal zich de komende tijd buigen over de opgave om het actieve ledenaantal op te schroeven en om haar leden te enthousiasmeren om zich te kwalificeren in eerstehulpverlening bij alcohol- en drugsgebruik. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Anke Feenstra, bestuur@ehbobalk.nl.

Ereleden

Gelukkig zijn er ook leden van de EHBO die een ellenlange staat van dienst hebben bij de hulpverlenende instantie. Vanwege hun jarenlange staat van dienst, zijn de Balksters Margriet Franke en Pieta Bergsma daarom benoemd tot erelid van de van de EHBO Vereniging Balk en omstreken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 februari 2023, overhandigde bestuursvoorzitter Eric Minten de beide dames een oorkonde en sprak daarbij namens de vereniging dank uit voor hun betekenisvolle bijdrage.

Margriet Franke is sinds 2011 voor de vereniging actief en draagt dit voorjaar haar bestuurstaken over. Als secretaris is zij verantwoordelijk geweest voor onder meer de ledenadministratie en de coördinatie van de hulpverlening bij evenementen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want hoewel Margriet het afgelopen jaar al een aantal werkzaamheden had overgedragen woonde zij toch nog diverse regiovergaderingen bij en draaide ze EHBO-diensten bij meerdere evenementen. De EHBO-vereniging ligt Margriet na aan het hart. Met haar vertrek verliest de vereniging een vooruitdenkende, beleidsmatig sterke en drijvende kracht.

Pieta Bergsma is ruim 17 jaar bestuurslid geweest. In 2004 startte zij als coördinator hulpverlening en heeft dat ruim 12 jaar gedaan. Naast haar inzet als EHBO-er, is Pieta jarenlang verantwoordelijk geweest voor de hulpverlening bij de Schaats- en de Fietselfstedentocht. En ook al werd er geen schaatstocht meer gereden, ieder jaar waren er wel de voorbereidingen; voldoende dekens, AED, contact met ijsmeesters, warme soep. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar Pieta liet het vlotjes verlopen. Met het vertrek van Pieta verliest de vereniging een gedreven eerstehulpverlener die altijd met ideeën kwam.

Om de werkzaamheden voor het achterblijvende driekoppige bestuur behapbaar te houden, zijn taken zoals de uitgifte van materialen en de coördinatie van evenementen opgepakt door een aantal actieve leden. Het vertrek van Margriet en Pieta zijn niet de laatste bestuurswijzigingen van dit jaar, want vanwege verhuizing zal ook de voorzittershamer van eigenaar wisselen. Wordt vervolgd!