Veel meer vraag bij voedselbank Súdwest-Fryslân

Foto ter illustratie Eigen foto

De Voedselbank Súdwest-Fryslân zag haar aanvragen in 2022 verdubbelen. In het begin van het jaar vroegen 25 mensen om een pakket aan voedsel, aan het einde van het jaar waren dat er 50. De hoge inflatie en energietarieven waren daarbij van invloed.

Gedurende het jaar werden circa 1050 pakketten uitgeleverd, waarmee per 2 weken gemiddeld 150 personen een uitgebreid gevarieerd pakket voedingsproducten in huis kregen. Dit als aanvulling op hun dagelijkse boodschappen. Er werd met 39 nieuwe cliënten gesprekken gevoerd; 5 aanvragen werden afgewezen (boven de norm) en 41 maal vond een halfjaarlijkse herintake plaats. Bij 26 cliënten kon de voedselhulp worden gestopt, bijvoorbeeld omdat ze een baan kregen en zichzelf financieel weer kunnen redden. De meeste cliënten komen binnen op doorverwijzing door bijvoorbeeld bewindvoerder of sociaal wijkteam of thuiszorg.

De Voedselbank Súdwest-Fryslân werkt in het hele gebied tussen Sloten en Workum; deels dus in de gemeente De Fryske Marren en deels in de gemeente Súdwest-Fryslân. De norm om voor een pakket in aanmerking te komen werd in 2022 verder verruimd. Mede daardoor steeg het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een pakket. Bij het toekennen van een pakket hanteren de screeners een landelijk rekenmodel. En punt van zorg voor het bestuur en de screeners blijft de vraag of alle mensen die in aanmerking zouden kunnen komen wel bereikt worden. Privacyregels zitten de Voedselbank daarbij regelmatig in de weg.

Donaties

Winkels, organisaties en personen zorgen voor producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen. Ook doneerden klanten van Plus in Balk weer hun boodschappenpakket t.w.v. € 50,-- aan de Voedselbank. De DE puntenactie van de LIONS leverde weer veel pakken koffie op. Ook in 2022 had de Postcodeloterij met Albert Heyn weer een actie met een cadeaukaart t.w.v. € 12,50. Door hieraan nog meer aandacht te schenken in plaatselijke (dorps)kranten werden er dit jaar ruim 500 van deze kaarten ingeleverd, waardoor voor een bedrag van ruim € 6.200,-- lang houdbare levensmiddelen op voorraad kon worden verkregen. Ook een aantal inzamelingsacties bij supermarkten leverde veel producten op. „Het vormt al met al een welkome aanvulling van houdbare producten in onze pakketten,”aldus het bestuur van de voedselbank.

Het verkrijgen (en dus uitgeven) van vlees wordt steeds moeilijker. Brood krijgt de voorziening van bakker Twijnstra uit Oudemirdum. Van het regionale distributiecentrum in Drachten komen ook diepgevroren producten en daarnaast ook veel “vers” voedsel; wel vaak met nog slechts een aantal dagen houdbaarheid. Dezen moeten dus wel zo spoedig mogelijk worden uitgeleverd aan de cliënten. De vrachtauto uit Drachten komt op de uitgiftedag (vrijdagmorgen) langs. Daarna worden de pakketten gevuld en opgehaald door cliënten uit Balk of zelfs door de vrijwilligers gebracht naar cliënten die te ver weg wonen.

Het aantal vrijwilligers bij onze Voedselbank bleef met 32 vrijwilligers stabiel. Wel waren er enkele wisselingen. De vrijwilligers werken in de volgende groepen: bestuur, helpers bij het inpakken en de distributie, chauffeurs, screeners en voedselverwervers. Deze laatsten hebben contacten met leveranciers en regelen het opzetten van (inzamelings)acties. Het zijn allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten. Vrijwilligers krijgen alleen gemaakte onkosten vergoed. Op 25 maart is een uitgebreide bijeenkomst geweest met alle vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers houdt de kennis over voedselveiligheid op peil door middel van het volgen van een e-learning.

De groenstatus van het certificaat voedselveiligheid (uitgegeven door Senz) werd weer verlengd met het cijfer 8.7. Dit betekent dat de Voedselbank op een veilige wijze met het voedsel omgaat.

Financiën

Subsidies ontving de voedselbank afgelopen jaar van de gemeente de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Ook waren er giften van kerken en een royale bijdrage van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en andere organisaties en particulieren. In de maanden november en december werden ook nogal wat bijdragen energietoeslag van € 190,-- overgemaakt. Zonder deze financiële bijdragen kan de voedselbank haar werk niet doen, stelt ze in haar jaarverslag. „Financieel zijn we gezond, maar hele grote investeringen kunnen we ons niet veroorloven. Wel konden we onze cliënten in 2022 opnieuw met de decemberfeestdagen weer een cadeaukaart van een plaatselijke supermarkt aanbieden. Dit werd zeer gewaardeerd.”

Nieuws

menu