Wijckelers verliezen pad Dr. Hattinkstrjitte: Plaatselijk Belang maakt bezwaar maar is volgens B&W geen partij

Het pad Foto: Meintje Bojang

Het pad dat naast de Dr. Hattinkstrjitte loopt in Wijckel is niet langer openbaar. Dat komt door een besluit van de gemeenteraad van gemeente de Fryske Marren.

Niet alle politieke partijen waren het er overigens mee eens: NCPN, Kleurrijk Fryske Marren, de Burgerpartij, de VVD en FvD stemden tegen en wilden dat het pad van iedereen blijft. Met hun 9 stemmen konden ze de 18 voorstemmers van de FNP, CDA, CU, PvdA en D66 niet overrulen. Het voetpad is nu dus niet langer openbaar.

Plaatselijk Belang

In 2016 is de voormalige school gelegen aan de Dokter Hattinkstrjitte 1 te Wijckel verkocht. Daarmee is de openbare functie van het aangrenzende voetpad komen te vervallen, stelden B&W al eerder. In het bestemmingsplan Wijckel heeft het voetpad de functie ‘groen’.

Plaatselijk Belang trok ook al eerder aan de bel en vond dat de wandelfunctie op het openbare pad niet verloren moet gaan. Maar zo stelden burgemeester en wethouders, Plaatselijke Belang is geen direct belanghebbende. Dus doet hun bezwaar er niet tegen, was eigenlijk de strekking van het argument.

Raar vond een aantal politieke partijen. Zo zei Yntema van de Burgerpartij dat deze vereniging toch wel heel belangrijk is in het kleine dorp. Verder wees ze op het belang van het pad voor ouderen die er graag wandelen. Maar ook kinderen die erlangs lopen op weg naar school en die er leren fietsen.

Het hoort van iedereen te zijn

Ivo de Wolff van de VVD zei dat zijn partij ter plaatse is gaan kijken en goed naar de insprekers hebben geluisterd die het pad wilden behouden. En dat moet ook vond de partij. Het hoort van iedereen te zijn.

Rinze Visser van de NCPN vond dat als je als gemeentebestuur een straat of een pad aan de openbaarheid wilt onttrekken, je hele goede argumenten moet hebben. En een gegronde reden. Ook vroeg hij zich af hoe de situatie in Wijckel is ontstaan. “Waren er mensen die er een stuk tuin bij wilden en heeft de gemeente toen voorgesteld het hele pad aan de openbaarheid te onttrekken? Of wilde de gemeente het pad aan de openbaarheid onttrekken en heeft het omwonenden toen extra tuin aangeboden?” Visser zei dat wat de uitkomst ook was, zijn partij tegen het onttrekken was. “Wijckel is een klein dorp. Er kuieren daar ook veel mensen. En elk paadje dat openbaar is, is dan mooi meegenomen.”

Op de vraag van Visser wat er nu eerst was: de vraag naar tuin of het aanbod van de gemeente gaf wethouder Groeneveld antwoord. “Een omwonende vroeg of hij een stukje pad kon kopen. Wij hebben dat toen aan alle omwonenden aangeboden. En dan moet je het pad vervolgens dus wel aan de openbaarheid onttrekken.”

Visser van de NCPN vond dat een vreemde redenering. “Dus iemand wilde een stukje pad kopen en het college heeft het toen vervolgens maar aan iedereen gevraagd. Dat is geen goede opstelling van burgemeester en wethouders. Dit was een openbaar gebied, er was geen reden om dit dan zo te regelen.”

Nieuws

menu