Wilma Deurloo presenteert boek over Janke Tromp die samen met haar man veel heeft betekend voor Warns

Janke Tromp en haar man Gerrit Schrale bleven kinderloos en hebben hun vermogen geschonken aan Warns. Foto Wilma Deurloo

Van de hand van Wilma Deurloo uit Warns is het boek ‘Hoe Janke Tromp verdween uit Warns (een reconstructie)’ verschenen.

Het boek wordt zaterdag 18 juni in de doopsgezinde kerk in Warns gepresenteerd aan genodigden. Dan krijgen voormalig huisarts Willem Noordanus, voormalig dominee Harmen Ament en Jacob Lootsma alle drie een eerste exemplaar uitgereikt door Deurloo. Lootsma is een ver familielid van Janke Tromp (1882-1960) en beheert het familiearchief.

Janke Tromp en haar man Gerrit Schrale (1883-1967) bleven kinderloos en hebben hun vermogen geschonken aan Warns. Van hun geld is een dienstencentrum gebouwd, dat tot 2020 bestond en nu een dokterspost is. De activiteiten van het dienstcentrum worden voor een deel voortgezet door dorpshuis De Treffe in Warns. Naar Janke Tromp, een begrip in de regio, is in Warns ook de Janke Trompstrjitte vernoemd.

Van het boek dat 7,95 euro kost, zijn driehonderd exemplaren gedrukt. Het is te koop bij Wilma Deurloo via wilmadeurloo@hetnet.nl, It Buterhus in Balk en bij museum Het Bakkerswinkeltje in Molkwerum.

In de Balkster Courant van 23 juni kunt u een interview lezen met Wilma Deurloo.

Nieuws

Meest gelezen

menu