Woningnood: raad wil vooral veel (goedkope) woningen

Woningbouw in Balk Foto: Meintje Haringsma

Vooral woningen voor jongeren. Zoveel mogelijk woningen zelf. En niet alleen voor hen, maar ook voor andere doelgroepen. En betaalbare woningen. Dat is wat de meerderheid van de gemeenteraad wil bleek tijdens een consulterend petear met de naam Startnotitie Woonvisie DFM.

Maandag sprak de raad over dit punt en iedereen was het wel over eens dat het gebrek aan woningen en of betaalbare woningen echt een groot probleem is. Woningbouwcorporaties bouwen de komende jaren niet meer dan 200 woningen, prijzen zijn vaak veel te hoog en daardoor is er voor jongeren gewoon niet aan een huis te komen. Maar ook mensen die ouder zijn, komen nauwelijks aan een betaalbaar onderkomen.

Niet haalbaar

Kom met richtingen vroeg het college van burgemeester en wethouders in het petear. Jeltsje Piersma van de FNP gaf aan dat een woning voor 3 ton voor een jongere gewoon niet haalbaar is. Zij vroeg of er nagedacht kan worden over het wel kopen van een huis, maar de grond (nog) niet. Henk Koops van D66 zag wel iets in het verstrekken van eigen goedkope leningen aan jongeren voor dat doel. Maar verder zag hij eigenlijk geen rol voor de gemeente weggelegd.

Geeske Holtrop van Kleurrijk Fryske Marren vond dat er niet zoveel regels zouden moeten zijn. “Het is nu zo complex dat het vaak allemaal gewoon niet lukt. Er wordt maar gepraat, maar er gebeurt veel te weinig.” Sytze Holtrop van de ChristenUnie zag vooral heil in kleinere woningen bouwen. Voor 1 of 2 personen en vooral door elkaar heen. Zodat de jeugd ook nog eens een boodschap voor de oudere kan halen. Woningbouwcorporaties bouwen volgens hem daarnaast veel te weinig. En er is te weinig doorstroom: een oudere met een koopwoning wil misschien wel weg, maar kan dat niet. Want er is geen voldoende aanbod om dan in een appartement te gaan wonen.

Voor het westen normaal maar hier niet haalbaar

Ook het CDA bij monde van Bauke De Wolff vond dat inzetten op kleinere huizen van zo’n 2 personen veel meer moet gebeuren. En dat er in alle kernen van de gemeente woningen bij moeten komen en niet alleen in de grotere plaatsen. Daarbij vond hij het van groot belang dat inwoners van de gemeente wordt gevraagd wat zij graag willen. D66 vond dat de gemeente vooral actief grond beschikbaar zou moeten stellen. Yntema van Kleurrijk De Fryske Marren vond dat er minder mensen uit het westen in staat zouden moeten zijn hier een woning te bemachtigen. “Zij kunnen gemakkelijk 4 ton neertellen, omdat ze veel hogere lonen hebben. Onze mensen hebben niet zulke hoge lonen en kunnen die 4 ton dus niet betalen.”

Esther de Vrij van de VVD gaf aan dat haar partij echt meer woningen wil. Maar dan ook projecten die betaald kunnen worden zowel in de koop als in de huursector. Zo is er in Lemmer nu eindelijk een project van de grond, maar het goedkoopste appartement daar kost 410.000 euro. ‘Er is heel lang op dit project gewacht en veel mensen willen daar wel wonen, maar kunnen dat niet betalen.”

Wethouder Chris van Hes gaat met al deze meningen aan de slag en gaat met de minister om tafel die hier een werkbezoek aflegt. Zo wil hij de minister wijzen op het feit dat het bouwen van flexwoningen dan wel gesubsidieerd wordt, maar alleen vanaf een groot aantal. “En die aantallen zijn voor het westen normaal, maar hier niet haalbaar.” Ook wil hij met de woningbouwcorporaties bespreken of een huurkoopconstructie iets zou kunnen zijn en of zij voelen voor andere mogelijkheden van bouwen. Het is de bedoeling dat er voor de zomervakantie een definitieve woonvisie aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Nieuws

menu