Service Balkster Courant

Abonnee-editie

Heeft u vragen over uw abonnement of een bezorgklacht?  Bel 088 - 800 2090 of stuur een e-mail naar:contact.nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl. Indien u voor 14.00 een bezorgklacht indient ontvangt u de krant per post nabezorgd.

Lees hier onze abonnementsvoorwaarden.

Abonnementstarieven: :
Per maand € 6,00
Per half jaar € 36,00
Per jaar € 72,00

Gratis editie
De Balkster Courant wordt op onderstaande data gratis verspreid in Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Hemelum, Hindeloopen, Kolderwolde, Koudum, Molkwerum, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel, Stavoren, Warns en Wijckel. 

2022: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 25 mei, 30 juni, 28 juli, 18 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december. 
 

Bezorgklacht gratis krant melden, voor abonneekrant zie bovenstaande.
Woont u in een van bovengenoemde plaatsen en heeft u de gratis krant niet ontvangen? Dan kunt u middels het formulier hieronder een klacht indienen. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij het afgiftepunt.  

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-8004000

Familieberichten.nl