Service

De Balkster Courant verschijnt wekelijks als abonneekrant in Balk en omgeving. Eén keer per maand wordt de krant zoveel mogelijk huis-aan-huis verspreid en ontvangen ook niet-abonnees een krant.

Abonnementen
Heeft u vragen over uw abonnement of een bezorgklacht? Bel 088-8002090 of stuur een mail naar: nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl .

Lees hier onze abonnementsvoorwaarden

Abonnementstarieven:
Per half jaar € 39,00
Per jaar € 78,00

Wilt u een abonnement op Balkster Courant? Bel dan met 088-8002090.

Gratis editie
De Balkster Courant wordt op onderstaande data zoveel mogelijk huis-aan-huis verspreid in Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Hemelum, Hindeloopen, Kolderwolde, Koudum, Molkwerum, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel, Stavoren, Warns en Wijckel.

2023: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 26 april, 25 mei, 29 juni, 27 juli, 17 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november, 21 december.

menu