Veld in Balk stroomt vol voor jubileumkaatspartij KNKB

Bij de jubileumkaatspartij op het veld van KV Cannegieter in Balk en op dat van de korfballers in Harich liet de jeugd zien dat de club in opkomst is. Foto Lolke Hotsma

Vijftien gele shirtjes en een witte, maar allemaal met het logo van KV Cannegieter op de borst. Bij de jubileumkaatspartij op het veld van KV Cannegieter in Balk en op dat van de korfballers in Harich liet de jeugd zien dat de club in opkomst is.

,,Hoefolle binne it der’’, vroeg voorzitter René Anema zaterdagochtend? Hij doelde op de gele brigade die voor de jubileumwedstrijd van de 125-jarige KNKB in alle vroegte naar het kaatsveld was gekomen? Het aantal stemde hem tevreden.

De jeugd zelf was natuurlijk vooral bezig met de prijzen. Het liefst wilde elke kaatser met een van de 39 kransen die Marco Burghgraef in dertien uur tijd had gemaakt naar huis. Het lukte Emma Hornstra uiteindelijk met haar maat Merle Stelwagen. ,,Prachtich, want sy keatst noch net sa lang’’, zei Anema.

Ook Marije Rienstra en Michelle Kingma mengden zich voor het eerst tussen alle kaatsers uit andere delen van de provincie. Overal waren ze vandaan gekomen, tot Achlum aan toe. Voor de beide debutanten zat een prijsje er niet in. Zoals dat ook Berber van der Zee niet lukte bij de welpen. En ander jonkie kaatste zich ook in de prijzen. Jorik de Vries werd derde bij de welpen B.

Pupillen

Bij de pupillen draaien de Balkster kaatsers al wat langer mee op KNKB-niveau. Dat geldt niet voor Sara Tjaldau Kramer. Voor haar is het betrekkelijk nieuw om met en tegen kaatsers van buiten de club te kaatsen.

Sara Tjaldau kaatste zich met Fenna Steiginga en Jetske Elgersma naar de tweede plaats bij de pupillen B. In de finale kwamen de drie net tekort tegen Berner Boersma, Laura Wagenaar en Lenna Koopmans (5-4 6-4).

In de herkansing pakte Lisa Hornstra met Lisa Poppelaars en Frouwkje Dijkstra de eerste prijs. Haar vader Wouter ging in het seniorenveld al vroeg onderuit en keerde als enige van de familie zonder prijs naar huis.

In de A-klasse van de pupillen was er een eerste prijs in de herkansing voor Mariska Stegenga, die kaatste met Floorke de Boer en Anouk Stelwagen. Sverre Stobbe deed datzelfde met Sem van der Wei en Rindert Douma in de A-klasse bij de jongens.

Daarin werd Pieter Haantjes knap tweede. Met Rimar Kaper en Jorrit Kroondijk schopte hij het tot de finale. Daarin waren Frans Oosterbaan, Jelle Wob de Groot en Goffe Jensma te sterk. Hendrika Stegenga en Maren de Vries zaten bij elkaar in het partuur, maar grepen naast de prijzen.

Maren nam daar zondag revanche voor bij de KNKB-wedstrijd in Hitzum. Daar won ze de krans in de B-klasse. Mariska deed hetzelfde in de A-klasse.

Schooljeugd en jeugd

Bij de schooljeugd en jeugd was vooral bij de jongens de opgave een stuk kariger dan bij de jongste groepen. Op het korfbalveld in Harich maakten ze er wel een mooie strijd van. Elina Schotanus pakte met Douwina Talsma de tweede prijs bij de schoolmeisjes B. Anna Hilde Kramer werd met Ylza Wijbenga derde.

Bij de gecombineerde schooljongens en jongens lootten Cees Dedmer Kramer en Ruben Hendriks bij elkaar. Ze wonnen de eerste partij op 5-5 6-4, maar kwamen tekort in de tweede partij. Jildert Wijbenga en Hidde Reitsma wonnen.

Nadat de jeugd rond twee uur de kransen en de lading aan zilverwerk kreeg uitgereikt, was het tijd aan de hoofdklassers om zich te laten zien. Terwijl de Canniegtier-kinderen de kaatsen in het veld legden, knoketen de parturen van Roelie Kroondijk, Manon Scheepstra en Iris Oosterbaan en dat van Tjisse Steenstra, Kevin Jordy Hiemstra en Hans wassenaar zich naar de overwinning.

Winnaars kransen:

Meisjes/vrouwen

Welpen B: Emma Hornstra en Merle Stelwagen.

Welpen A: Lyset Westra en Liv Koops.

Pupillen B: Berber Boersma, Laura Wagenaar, Lenna Koopmans.

Pupillen A: Tessa Westra en Sygrid Bos.

Schoolmeisjes B: Gelbrich van der Leest en Jildou Terpstra.

Schoolmeisjes A: Sophie Kroondijk en Minke Tjalsma.

Senioren: Melanie van de Mossel, Iris Jaspers, Akke Brussaard.

Senioren hoofdklasse: Roelie Kroondijk, Manon Scheepstra en Iris Oosterbaan.

Jongens/mannen:

Welpen B: Siard van der Veen en Atze Smid.

Welpen A: Kyran Talsma en Harke slagman.

Pupillen B: Matthijs Quak, Watze Anne Postma en Jilke Dikland.

Pupillen A: Frans Oosterbaan, Jelle Wob de Groot en Goffe Jensma.

Schooljongens/jongens: Jildert Wijbenga en Hidde Reitsma.

Senioren: Klaas Jan Oosterbaan, Pieter Vogels en Daniël Groen.

Senioren hoofdklasse: Tjisse Steenstra, Kevin Jordy Hiemstra en Hans Wassenaar.

Nieuws

menu