Villapark Balk

De plannen voor een villapark bij Balk stuit op nogal wat weerstand. Een projectontwikkelaar wil er 43 villa's bouwen in het topsegment van de markt en met prijzen tot ver boven het miljoen. Vogelwacht en boeren die zich met weidevogelbeheer bezig houden zijn tegen. Ook het nabijgelegen park Markant is niet blij. Het plangebied ligt midden in een weidevogelkansgebied. Bovendien is er voor de gewone man met de bouw van deze woningen niets meer te recreëren zo stellen zij.