Overweeg een geluidsmeting bij overlast door buren

shutterstock

Steeds vaker ervaren Nederlandse gezinnen overlast door hun buren. Het kan hierbij gaan om geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook om overlast door roken. De rooklucht trekt hierbij via de ventilatieroosters boven de ramen naar de eigen woning. Het resulteert in hoofdpijn, concentratieproblemen en stank in huis.

Toch is vaak niet direct duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van overlast. Immers, overlast kent een sterk subjectieve component. Overweeg het laten uitvoeren van een geluidsmeting. De geluidsmeting kosten zijn dermate laag, dat dit veel discussie met buren kan voorkomen. Een geluidsmeting geeft een objectief beeld van de overlast die men al dan niet ervaart.

Geluidsmeting door gespecialiseerde partij laten uitvoeren

Dat de vraag naar geluidsmetingen toeneemt merken ook gespecialiseerde bedrijven, die deze dienst aanbieden. Vaak bieden deze partijen niet alleen hulp bij een geluidsmeting, maar bijvoorbeeld ook bij een luchtmeting. Een luchtmeting kan interessant zijn om de samenstelling van de lucht vast te stellen. Bij schadelijke gassen in de lucht is het belangrijk de oorzaak hiervan te achterhalen, om gezondheidsklachten tegen te gaan. Het rapport wat een dergelijke partij oplevert na een geluidsmeting dient als goede basis voor een gesprek met de buren.

Overlast door harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken

Het is belangrijk om geluidsoverlast niet te blijven negeren. Naast het feit dat overlast leidt tot irritaties en bijvoorbeeld concentratieproblemen kan veroorzaken, resulteert het in sommige gevallen tot gehoorschade. Schade aan het gehoor treedt al op bij een langdurige blootstelling aan een geluidsniveau van 80 decibel. Naarmate dat geluidsniveau hoger ligt, zal de gehoorschade nog sneller optreden. Mocht uit de geluidsmeting blijken dat het geluidsniveau minder hoog ligt, dan kan het interessant zijn om binnen de woning te zoeken naar akoestische verbeteringen. Kleine aanpassingen in het interieur kunnen vaak al effect hebben op de geluidsoverlast. De mate van geluidsoverlast kan bepaald worden door de gemeten waarden naast de geldende richtlijnen voor leefgeluiden te leggen.

Akoestische verbeteringen in huis doorvoeren

Een voorbeeld van een simpele verbetering aan de akoestiek in huis, is het gebruik van een aantal grote kamerplanten. De planten nemen geluid op, waardoor de overlast af zal nemen. Geluid weerkaatst minder door de ruimte heen. Vergelijkbaar met planten kan ook het gebruik van een tapijt op de vloer helpen om de overlast te beperken. Ingrijpender is het vervangen van de ramen in de woning. Door te kiezen voor HR++ isolatieglas neemt de overlast door het geluid van buren of geluiden vanaf de straat af. Tegelijkertijd verbetert dit type glas de algehele isolatie binnen de woning. Je energieverbruik neemt hierdoor af en je zal minder last hebben van een koude lucht in huis. Specialisten die een geluidsmeting uitvoeren kunnen vaak akoestisch advies geven over verbeteringen die voor jouw woning interessant zijn.

Nieuws

menu