Aangeboden door: thc-olie.nl

Verschillende Europese landen overwegen legalisering wietteelt

-

Inmiddels experimenteren verschillende landen in Europa met de legalisering van de teelt van cannabis. Ook Nederland kijkt of een gesloten coffeeshopketen interessant kan zijn om ondermijnende criminaliteit terug te dringen en gezondheidsrisico’s voor gebruikers van cannabis en andere gerelateerde producten, zoals THC olie, te verkleinen.

Binnen Europa is Malta het eerste land waar zowel het gebruiken, als het telen van cannabis wordt toegestaan. Let wel, het gaat hierbij om kleine hoeveelheden voor recreatieve doeleinden. Een inwoner van Malta mag thuis vier wietplanten hebben staan. Voornaamste reden om voor de legalisering van zowel het kopen als telen van wiet te kiezen, is het voorkomen dat men zich wendt tot de zwarte markt in het land. De kwaliteit van cannabis en producten op basis hiervan, denk dus aan THC olie zijn veelal niet goed. Wanneer deze op de zwarte markt verkregen worden kan het zelfs grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Nederland experimenteert met gesloten coffeeshopketen

Zoals reeds genoemd voert ook Nederland momenteel een experiment uit, om te kijken of het legaliseren van het kopen en telen van wiet een positief effect kan hebben op de samenleving. Men spreekt van een gesloten coffeeshopketen. Om als teler van cannabis aan het experiment deel te kunnen nemen, moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. Daarbij is niet gezegd dat het experiment ook daadwerkelijk tot een legalisering van deze activiteiten zal leiden. Dit kan betekenen dat een teler diens activiteiten op een later moment alsnog moet staken. De gestelde voorwaarden zijn onder meer gericht op de kwaliteit van de aangeboden cannabis.

Verkoop van cannabis momenteel illegaal in Nederland

Het telen van cannabis is niet volledig illegaal in ons land, daar je een wietplant in huis mag hebben staan. Het verkopen van de opbrengst hiervan is echter niet toegestaan; je mag de opbrengst uitsluitend zelf gebruiken. Daarbij mag het aantal wietplanten in huis niet verhoogd worden. Het feit dat het verkopen van geteelde cannabis niet is toegestaan, werkt ondermijnende criminaliteit in de hand. Immers, een teler van cannabis zal diens opbrengst op de zwarte markt aanbieden. Door het telen én het verkopen van cannabis te legaliseren, wordt voorkomen dat de cannabis op de zwarte markt belandt. Een teler loopt immers een veel kleiner risico, wanneer diens opbrengst wordt aangeboden aan een coffeeshop. Ook kopers van wiet hebben baat bij deze wijziging in de coffeeshopketen: de kwaliteit van de aangeboden cannabis bij een coffeeshop is hoger dan op de zwarte markt, wat de gezondheidsrisico’s verkleint.

Ook in Duitsland denkt men aan legalisering cannabis

Naast Nederland en Malta zoeken verschillende andere Europese landen uit welke mogelijkheden zij hebben om ondermijnende criminaliteit terug te dringen. Ook in Duitsland wordt de legalisering van cannabis en THC olie kopen overwogen, daarnaast is wordt zelfs het telen ervan als mogelijkheid gezien. Doel hiervan is naast het terugdringen van criminaliteit hetzelfde als in Nederland; het verhogen van de kwaliteit van de aangeboden wiet.

Nieuws

menu