Waarom een verzuimverzekering afsluiten een goed idee is

shutterstock

Werken met personeel houdt in dat je elke moment het risico loopt dat één van hen ziek wordt, liever niet maar het is helaas niet te vermijden. Jij als werkgever hebt dan de verplichting, de zogenaamde loondoorbetalingsplicht, om het loon van die medewerker gedurende twee jaar door te betalen.

Als je weet dat dat gemiddeld een 250 tot 260 euro per dag kost, weet je ook dat dit financieel een hele impact heeft. Om werkgevers hiertegen te beschermen, werd de verzuimverzekering in het leven geroepen en daar werd al vele keren dankbaar gebruik van gemaakt door de werkgevers in verschillende sectoren.

Wat houdt een verzuimverzekering in?

Een verzuimverzekering dekt een deel van de kosten die je als bedrijf voor het doorbetalen van de zieke medewerker aan de ene kant en de kosten voor re-integratie en begeleiding aan de andere kant. De dekkingskosten van het loon gaan van 70 tot 100 procent en ook het aantal wachtdagen is afhankelijk van jouw specifiek contract. Bijkomend kan hulp aangeboden worden bij het opstellen van een verzuimpreventiebeleid.

Is een verzuimverzekering een verplichting?

Een verplichting is het op vandaag nog niet, maar er zijn weinig redenen aan te halen om geen verzuimverzekering af te sluiten. Als werkgever zelf moeten instaan voor het doorbetalen van het loon en de kosten van de re-integratie kan ervoor zorgen dat de financiële gezondheid van een onderneming ernstig onder druk komt te staan. Je kan je dan ook voorstellen wat er gebeurt als meerdere werknemers tegelijk ziek uitvallen en je al die lonen gedurende maximum twee jaar moet betalen plus de kosten van een vervangende werknemer.

Welke voordelen biedt een verzuimverzekering jou als werkgever?

Kiezen voor het afsluiten van een verzuimverzekering is vast en zeker kiezen voor de financiële gezondheid en draagkracht van jouw onderneming. Geen zorgen meer als een werknemers uitvalt door ziekte, zowel het loon als de re-integratiekost zijn voor een groot deel te recupereren via de verzekering. Het geld dat hier niet hoeft betaald te worden aan de zieke werknemer kan ingezet worden om een goede vervanging te vinden en in te zetten. Dit laatste is belangrijk voor de continuïteit van de werkzaamheden van het bedrijf.

De verzuimverzekering aangepast aan jouw onderneming

Zoals al eerder aangegeven bestaan voor verzuimverzekeringen, net zoals voor alle andere verzekeringen trouwens, verschillende formules bij verschillende aanbieders. Op hrnavigator.nl vind je alle mogelijkheden netjes op een rijtje en kan je er eenvoudig en snel de voor jou best mogelijke uitkiezen. De verschillen zitten hem voornamelijk in het aantal wachtdagen en de hoogte van de dekkingskosten, wat uiteraard ook een bepalende factor zal zijn voor de door jou te betalen verzekeringspremie.